Завданням виховання є створення необхідних умов, за яких може розвинутися активний громадянин сучасного суспільства, що добре знає себе, вміє правильно використовувати власний потенціал, здатний створити ситуацію успіху, розробити й реалізувати власний життєвий проект.

Формування ініціативної, здатної приймати свідомі рішення особистості неможливе без широкого залучення учнів до управління шкільними, справами через участь в органах учнівського самоврядування.

Учнівське самоврядування – це широке поле можливостей для самореалізації кожного учня, орієнтоване на досягнення соціально-корисної мети, індивідуальної і суспільної користі.  Через залучення учнів до діяльності учнівського самоврядування відбувається підготовка майбутніх активних громадян держави.  Актив учнівського самоврядування є формою творчої співпраці учнів і педагогів, для досягнення згуртованості колективу закладу освіти, розвитку творчих і духовних сил, громадської думки, підготовки до дорослого життя.

Учнівське самоврядування закладу здійснюється через роботу Президентської служби, яка має на меті виховання творчої, соціально – активної особистості, здатної до саморозвитку й самореалізації.  

Основною метою  у вихованні  дітей  є  формування громадянина, патріота, інтелектуально розвиненої, духовно і морально зрілої особистості, готової протистояти асоціальним впливам, вправлятися з особистими проблемами, творити себе і оточуючий світ.

Перейти до вмісту