Умови доступності

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами регулюється постановою Кабінету міністрів України “Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах” від від 15 серпня 2011 р. №872, листом Міністерства освіти і науки “Про забезпечення безперешкодного доступу до навчальних закладів” від 13.08.2014 №1/9-414, ДБН В.2.2-3:2018 “Будинки та споруди. Заклади освіти”, ДБН В.2.2-40:2018 “Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення”.

умови доступності

Власник загальноосвітнього навчального закладу виділяє в установленому порядку кошти для забезпечення безперешкодного доступу до будівель та приміщень таких закладів дітей з особливими освітніми потребами, створення відповідної матеріально-технічної та методичної бази, забезпечує підвищення кваліфікації педагогічних працівників з питань надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами у класах з інклюзивним навчанням, сприяє провадженню інноваційної діяльності, здійснює заходи щодо придбання транспортних засобів для підвезення таких дітей до місця навчання та додому.

Для організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах створюються умови доступності для:

  • забезпечення безперешкодного доступу до будівель та приміщень такого закладу дітей з порушеннями опорно-рухового апарату, зокрема тих, що пересуваються на візках, та дітей з порушеннями зору;
  • забезпечення необхідними навчально-методичними і наочно-дидактичними посібниками та індивідуальними технічними засобами навчання;
  • облаштування кабінетів учителя-дефектолога, психологічного розвантаження, логопедичного для проведення корекційно-розвиткових занять;
  • забезпечення відповідними педагогічними працівниками.

У Бобровицькому ЗЗСО І-ІІІ ст. №2 є пандус у молодшій ланці.

м. Бобровиця, вул. 30 років Перемоги, 155