Психолог та соціальний педагог

Психолог та соціальний педагог під час роботи керуються наказом МОН України “Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України” №509 від 22.05.2018 р.

Психологічна служба забезпечує своєчасне і систематичне вивчення психофізичного розвитку здобувачів освіти, мотивів їх поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, гендерних та інших індивідуальних особливостей, сприяє створенню умов для виконання освітніх і виховних завдань закладів освіти. Метою діяльності психологічної служби є сприяння створенню умов для соціального та інтелектуального розвитку здобувачів освіти, охорони психічного здоров’я, надання психологічної та соціально-педагогічної підтримки всім учасникам освітнього процесу відповідно до цілей та завдань системи освіти.

Соціально-педагогічний патронаж у системі освіти сприяє взаємодії закладів освіти, сім’ї і суспільства у вихованні здобувачів освіти, їх адаптації до умов соціального середовища, забезпечує консультативну допомогу батькам. Соціально-педагогічний патронаж здійснює соціальний педагог.

Функції соціального педагога

Соціальний педагог здійснює:

 • соціально-педагогічний супровід здобувачів освіти, колективу та мікрогруп, осіб, які потребують піклування чи перебувають у складних життєвих обставинах;
 • просвітницьку та профілактичну роботу серед учасників освітнього процесу з питань запобігання та протидії домашньому насильству, у тому числі стосовно дітей та за участю дітей, злочинності, алкоголізму, наркоманії тощо;
 • вивчення та аналіз соціальних умов розвитку здобувачів освіти, мікроколективу (класу чи групи), шкільного, студентського колективу в цілому, молодіжних і дитячих громадських організацій.

Соціальний педагог бере участь у:

 • роботi педагогічної ради, психолого-педагогічних консиліумів, семiнарiв і засiдань методичних об’єднань;
 • плануванні і реалізації завдань соціалізації здобувачів освіти, адаптації їх у новому колективі і соціальному середовищі;
 • наданні допомоги дітям і сім’ям, що перебувають у складних життєвих обставинах або потребують посиленої педагогічної уваги чи мають особливі освітні потреби, в тому числі постраждалим від насильства та військових конфліктів.

Соціальний педагог сприяє:

 • в соціального середовища, забезпечує консультативну допомогу батькам (законним представникам);
 • захисту прав здобувачів освіти від будь-яких видів і форм насильства, представляє їхні інтереси у правоохоронних і судових органах тощо;
 • формуванню у здобувачів освіти відповідальної поведінки, культури здорового способу життя, збереження репродуктивного здоров’я;
 • попередженню конфліктних ситуацій, що виникають під час освітнього процесу, запобіганню та протидії домашньому насильству.

Функції практичного психолога

Практичний психолог здійснює:

 • психологічне забезпечення освітнього процесу;
 • психологічний супровід психічного, розумового, соціального і фізичного розвитку здобувачів освіти;
 • психологічну діагностику та аналіз динаміки психічного, розумового і соціального розвитку здобувачів освіти;
 • психологічний супровід адаптації до умов освітнього процесу;
 • реалізацію розвивальних, профілактичних, просвітницьких, корекційних програм з урахуванням індивідуальних, гендерних, вікових особливостей здобувачів освіти;
 • консультативну допомогу всім учасникам освітнього процесу з питань навчання, виховання здобувачів освіти, особистісного та професійного розвитку тощо;

Практичний психолог збере участь у:

 • освітній діяльності, спрямованій на забезпечення всебічного розвитку здобувачів освіти як особистості та найвищої цінності суспільства, їх талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству;
 • роботi педагогічної ради, психолого-педагогічних консиліумів, семiнарiв і засiдань методичних об’єднань;
 • розробці та впровадженні розвивальних, корекційних програм, посiбників, методичних рекомендацiй, планів освітньої дiяльностi з урахуванням індивідуальних, гендерних, вікових особливостей здобувачів освіти, а також для осіб, які перебувають на індивідуальній та інклюзивній формі навчання.

Практичний психолог сприяє:

 • формуванню у здобувачів освіти відповідальної та безпечної поведінки в ситуаціях ризику, навичок здорового способу життя, збереження репродуктивного здоров’я, готовності до самореалізації;
 • профільному та професійному самовизначенню здобувачів освіти, формуванню життєвої компетентності;
 • формуванню соціально-комунікативної компетентності обдарованих дітей;
 • попередженню та профілактиці професійного вигорання педагогічних працівників;
 • формуванню психологічної готовності учасників освітнього процесу до взаємодії в інклюзивному середовищі з дитиною з особливими освітніми потребами;
 • формуванню психологічної культури учасників освітнього процесу;
 • попередженню будь-яких видів і форм насильства та конфліктів серед здобувачів освіти;
 • формуванню небайдужого ставлення здобувачів освіти до постраждалих дітей, усвідомлення необхідності невідкладного інформування педагогів про випадки домашнього насильства і конфліктів серед здобувачів освіти, що стали їм відомі.

Учням

Психологія стресу та способи боротьби з ним

Онлайн-курс

Поради. COVID-19
Діти на карантині: поради для батьків

Рекомендації, відеоматеріали та розмальовки

Карантин з користю: ідеї для батьків і дітей

Рекомендації

Підтримувати й допомагати: поради батькам на час пандемії

Рекомендації

Як говорити про КОРОНАВІРУС-19 із маленькими дітьми

Розмальовка та рекомендації

Батькам

Долаємо стреси разом

Онлайн-курс
Цей курс допоможе вам краще розуміти себе та свою дитину й бути ефективними в подоланні стресів, реагуючи на ситуації, що їх викликають

Як говорити з дитиною про здоров’я та профілактику вірусів без тривоги та страху

Онлайн-курс

Батьківські навички: підтримка дітей у подоланні стресів

Порадник

Як допомогти дитині, яка перебуває в стресі

Буклет

Як гармонійно та екологічно
виховувати дитину

Буклет

Як подолати стрес та попередити емоційне
вигоряння

Буклет

Уважні батьки

Брошура Як бути уважними батьками та дбати про онлайн-безпеку дитини

Усвідомлене батьківство

Велика кількість матеріалів

«Як навчити дитину захищатися»

Онлайн-курс про сексуальне насильство.
Батькам дітей 4 – 9 років

Кампанія “Уважні батьки”

Матеріали

Правило “Тут мене не торкайся”

Брошура

Психологу та вчителям

Формування навичок безпечної поведінки дітей. Частина 1. Вчимо дитину захищатися

Методичний посібник з профілактики сексуального насильства та сексуальної експлуатації дітей

Формування навичок безпечної поведінки дітей. Частина 2. Безпечна поведінка

Методичний посібник з профілактики сексуального насильства та сексуальної експлуатації дітей

Дитинство без насильства

Промоційні матеріали

Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе. Базові навички медіації однолітків

Навчально-методичний посібник

ПРО.Школу для вчителів

Онлайн-курс

Хейт під час пандемії

Онлайн-курс
Ми розповімо, як маніпулювали твоїми емоціями під час карантину, щоб заохотити тебе опублікувати злісний коментар

Уважні онлайн. Заняття з батьками

Сценарій для проведення просвітницького заняття з батьками

Уважні онлайн. Заняття з дітьми

Сценарій для проведення просвітницького заняття з дітьми

Небезпечні квести для дітей:
профілактика залучення

Методичні рекомендації

Перша психологічна допомога в екстрених і кризових ситуаціях

Онлайн-курс

Як ефективно спланувати та провести діалог

Онлайн-курс

Хто є хто? Психологічний вік людей і спільнот

Онлайн-курс

Перейти до вмісту