Нормативна база

Закони України

Закон України “Про освіту”

Закон України “Про повну загальну середню освіту”

Закон України “Про дошкільну освіту”

Постанови Кабінету Міністрів України

Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти
Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів
Про затвердження Державного стандарту початкової освіти
Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку
Про затвердження Порядку здійснення медичного обслуговування учнів закладів загальної середньої освіти

Накази центральних органів виконавчої влади України

Про затвердження Положення про похвальний лист “За високі досягнення  у навчанні”

та похвальну грамоту “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”

Про затвердження Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль«За досягнення у навчанні»

Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників

Про затвердження Порядку переведення учнів закладу загальної середньої освітина наступний рік навчання

Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти

Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти

Про затвердження Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти

Про затвердження Порядку проведення державної підсумкової атестації

Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу

Про затвердження Положення про з’єднаний клас (клас-комплект) початкової школи

Деякі питання організації дистанційного навчання

Про затвердження Положення про індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої освіти

Про затвердження Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти

Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів  (вихованців) у системі загальної середньої освіти

Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти

Постанови ГДСЛУ за 2021 рік

Постанови ГДСЛУ за 2021 рік

Перейти до вмісту