Посадові інструкції

Для ефективної організації та планування роботи, раціонального розподілу на всіх підприємствах, в установах і організаціях розробляють посадові інструкції.

Посадова інструкція – це документ, в якому визначаються основні функції, права та обов’язки працівників. Посадові інструкції мають відповідати чинному законодавству і є нормативною основою для застосування до працівників заходів впливу. Згідно з пунктом 1 статті 29 КЗпП, до початку роботи за трудовим договором власник або уповноважений ним орган зобов’язаний роз’яснити працівникові його права і обов’язки. Вимоги посадової інструкції обов’язкові для працівника з моменту ознайомлення з нею під розпис і до переведення на іншу посаду або звільнення.

Якщо інструкції не розроблено або якщо працівника не ознайомлено з її змістом під розпис, притягнути його до відповідальності за невиконання або неналежне виконання трудових обов’язків практично неможливо. Тому інструкції складають для працівників усіх посад, зазначених у штатному розписі.

Заступник директора

Перейти до вмісту