Структура уроків (компетентнісний підхід)

Компетентність – динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність.

Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати свою думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, вирішувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими.

Відповідно для реалізації компетентнісного підходу дуже важливим є окреслити загальну структуру уроків. Нижче наведений відповідний матеріал з можливістю завантаження.

Урок формування компетентностей

Перейти до вмісту