Учнівське самоврядування

Про учнівське самоврядування

Учнівське самоврядування – це спосіб залучення до учнів до систематичної участі у навчально-виховному процесі. Самоврядування – самостійна діяльність учнів, яка відбувається за координації відповідального педагога.

Відповідно до Закону України “Про освіту”, громадське самоврядування в закладі освіти – це право учасників освітнього процесу як безпосередньо, так і через органи громадського самоврядування колективно вирішувати питання організації та забезпечення освітнього процесу в закладі освіти, захисту їхніх прав та інтересів, організації дозвілля та оздоровлення, брати участь у громадському нагляді та в управлінні закладом освіти у межах повноважень, визначених законом та установчими документами закладу освіти. Учнівське самоврядування є однією з форм громадського самоврядування в школі.

Вищим органом учнівського самоврядування є загальні збори або учнівська конференція. Виконавчий орган (учнівський комітет, рада учнівського колективу, рада старост, парламент) є підзвітним загальним зборам. Рішення органів учнівського самоврядування мають дорадчий характер.

Фінансове забезпечення роботи учнівського самоврядування не передбачене.

Завдання учнівського самоврядування:

 • Залучення дітей та молоді до прийняття рішень.
 • Захист прав та інтересів учнів.
 • Реалізація інтересів учнів, підтримка їхніх здібностей, прав та свобод.
 • Створення умов для самореалізації учнів.
 • Налагодження контактів та реалізація спільних проектів, ініційованих учнями.

І. Загальні положення

 1. Учнівське самоврядування школи регламентує свою діяльність на підставі нормативно-правових актів: Конституції України, Всесвітньої декларації про права дитини, Законів України “Про освіту”, “Про громадські організації”, Статуту школи.
 2. Учнівське самоврядування пропагує дружні взаємини та співпрацює з різними громадськими об’єднаннями на принципах взаємоповаги і незалежності; співпрацює з педагогами і батьками.
 3. Шкільна президентська служба школи є виконавчим органом учнівського самоврядування , яка активно сприяє встановленню згуртованого  колективу, як ділового  колективу, формування в усіх учнів  свідомого і відповідного  ставлення  до своїх прав  і обов’язків, визначених законом про освіту, Статутом школи.

ІІ. Завдання і зміст роботи шкільної президентської служби школи

 1. Основним завданням ШПС (учнівське самоврядування) є всебічне сприйняття керівництву школи, педколективу, в  забезпеченні  отримання  кожним  учнем  повної  середньої  освіти. ШПС бере активну участь у організації  трудового виховання   і профорієнтації  в позаурочній виховній роботі, розвитку самообслуговування, у вихованні свідомої дисципліни школярів.
 2. Різносторонньо розвиватися, самовдосконалюватися, самореалізуватися на благо собі, своїм ровесникам, школі, своїй родині, народові України.
 3. Формувати почуття відповідальності, свідоме ставлення до участі кожного у вирішенні важливих справ шкільного життя, оволодівати наукою управління.
 4. Прагнути узгодженості й балансу інтересів між учнями і дорослими.

Учнівське самоврядування має девіз: “Самі вирішили – самі зробили – самі відповідаємо”.

ІІІ. Органи управління ШПС

Права та обов’язки

 1. Вищим органом учнівського самоврядування школи є учнівська конференція, яку скликають раз на рік.
 2. Виконавчим органом самоврядування є Шкільна президентська служба, яку обирають на засадах вільного і рівноправного висування кандидатів кожним класом школи.
 3. Структуру та склад органів ШПС обговорюють і затверджують на учнівській конференції шляхом відкритого голосування.
 4. Президентом ШПС може бути учень 8-11 класу, якого обирають відкритим голосуванням члени ШПС.
 5. Президента класу обирають загальні класні збори з числа учнів-лідерів класу.

Шкільна президентська служба організовує:

 1. Облік відвідування шкільних занять, бореться з пропусками та запізненнями.
 2. Допомагає вчителям в оформленні навчальних кабінетів, підготовці олімпіад, вечорів з навчальних предметів, беруть активну участь у заходах по збереженню фондів підручників.
 3. Роботи трудових загонів старшокласників.
 4. Самообслуговування прибирання класів, благоустрій території, ремонт меблів, проведення поточного ремонту школи.
 5. Сприяє вихованню дисципліни, культури  поведінки  учнів у школі і за її межами,  безумовному виконанню школярами  Статуту школи.

 Президент класу:

 • звітує про результати навчально-виховної роботи на класних зборах, засіданнях ШПС;
 • є безпосереднім зв’язковим між учнівською радою, колективом класу та класним керівником.

IV. Структура діяльності ШПС

Міністерство освіти: здійснює рейди контролю за відвідуванням, підготовкою до уроків, організовує огляди знань, займається підготовкою і проведенням олімпіад, конкурсів, предметних вечорів.

Міністерство інформації: інформує про всі події школи; збирає й систематизує матеріали звітів учнів чергового класу; проводить загальношкільні лінійки.

Міністерство культури: організовує дозвілля та відпочинок, залучає до позаурочної діяльності; організовує вечори відпочинку, масові заходи, КТС; координує діяльність із закладами культури міста.

Міністерство спорту: організовує  спортивні змагання в школі, займається підготовкою до  районних змагань, туристичних зльотів, проводить тижні здоров’я та спорту у школі.

Міністерство милосердя: допомагає ветеранам війни, людям похилого віку; доглядає за обеліском загиблим воїнам; збирає кошти у фонд Червоного Хреста.

Товариство “Книголюб”: виховує бережливе ставлення до книги, підручників; проводить рейди-перевірки кращого збереження підручників; проводить книжкові тижні; бібліотечні години.

Рух учнівської молоді «Мій рідний край, моя земля!»: здійснює пошукову роботу; збирає народознавчий матеріал; вивчає традиції та звичаї українського народу; досліджує історію свого краю.

Гурток “Умілі руки”: формує творчу особистість; м’які іграшки, вишиванки.

Секція “Витівник”: розвиває творчі здібності учнів; розробляє сценарії свят, вечорів, зустрічей.

Загін юнкорів: організовує написання заміток до шкільної та районної газет.

V. ШПС школи та класні колективи

Зв’язок ШПС з класними колективом здійснюється  за участю представників з класів, що  обирається класними зборами. Учнівське самоврядування має свій колективний орган – класні збори. В класі, проводяться  не рідше 1 разу на місяць, вони ж, обирають делегатів на учнівську конференцію.

Класні збори приймають рішення  з питань діяльності класного колективу, заслуховують інформацію про рішення ШПС (учнівське самоврядування) школи, намічають конкретні заходи з виконання цих рішень.

VІ. Педагогічний колектив та ШПС

Педагогічний колектив спрямовує на згуртування шкільного і класних колективів. Розвиток суспільної активності та ініціативи учнів. Директор школи всебічно сприяє діяльності ШПС, призначає педагогів, що надають допомогу їй, розглядає плани проведення різноманітних заходів, які  проводить ШПС, постійно інформує педагогічну раду школи про свою  діяльність.

Перейти до вмісту