Зарахування до закладу

Порядок зарахування до закладу освіти визначений Наказом Міністерства освіти і науки №367 “Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти” від 16.04.2018 р.

Окрім того, радимо ознайомитися із Листом-роз’ясненням щодо застосування окремих положень нового Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти.

Необхідні документи

Зразки документів

Заява про зарахування до 1 класу до закладу освіти (пустий бланк)

Заява про зарахування до 1 класу до закладу освіти (зразок заповнення)

Довідка №086-1/о загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду

Терміни прийому у 2024 році

Відповідно до Наказу Бобровицької гімназії №29-о “Про прийом дітей до першого класу закладу у 2024 році” від 01.03.2024 р. встановлені такі терміни прийому:

  • Початок прийому заяв – 25 березня 2024 року
  • Закінчення прийому заяв – 31 травня 2024 року

Правила прийому до Бобровицької гімназії

  1. Зарахування учнів до закладу з здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх — заяви батьків або осіб, які їх замінюють), копії свідоцтва про народження дитини, медичної довідки встановленого зразка, особової справи ( крім учнів, які вступають до першого класу), до старшої ланки – документу про відповідний рівень освіти.
  2. Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти з іншого віку, а тривалість здобуття ними початкової та базової середньої освіти може бути подовжена з доповненням освітньої програми корекційно-розвитковим складником.
  3. Під час зарахування керівник закладу освіти ознайомлює дітей та батьків з порядком зарахування до закладу, його статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, які регламентують організацію освітнього процесу.
  4. У разі потреби здобувач освіти може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого закладу загальної середньої освіти. Переведення учнів до іншого закладу освіти у межах населеного пункту здійснюється на підставі заяви батьків із зазначенням причини переходу та довідки, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого закладу освіти.
  5. Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до закладу освіти відповідно до законодавства та/або міжнародних договорів України.

Накази про зарахування

Перейти до вмісту