Засідання педагогічної ради

Сучасний освітній процес представлений широким спектром різноманітних форм навчання, які різняться характером дій учителя й здобувачів освіти, місцем проведення, періодичністю тощо. Основною організаційною формою освітнього процесу в закладі залишається урок.

10 січня 2023 року у закладі відбулося засідання педагогічної ради, де були розглянуті питання:

1.Сучасний урок: проблеми, пошуки, знахідки, перспективи. Як зробити його джерелом якісної і натхненної праці здобувачів освіти, школою самостійності і творчості (виступ заступника директора з навчально-виховної роботи Данченко Н.В.)

Педагогічний колектив закладу було поділено на чотири творчі групи, які із задоволенням виконували представлені завдання. Вчителі закладу виступали у ролі здобувачів освіти, а із своїми методичними напрацюваннями ділились:

Жолак В.М. (учитель початкових класів, атестується в 2022-2023 навчальному році), яка розповіла про використання ЛЕГО на уроках української мови в початковій школі.

Адаменко Т.А. (учитель історії, атестується в 2022-2023 навчальному році) ознайомила присутніх про доцільність і зручність використання QR-кодів на уроках історії.

Ніколаєнко С.О. (учитель фізичної культури та історії) – про застосування онлайн тестів під час уроків фізичної культури та історії.

Гришко І.П. (учитель математики та інформатики) – про використання сервісу LearningApps на уроках та під час виховних заходів.

Круглова Т.М. (учитель української мови та літератури) навела фрагмент уроку з використання методу Кубик Блума.

Макаренко Д.М. (учитель англійської мови у початковій школі) розповіла про створення та використання Лепбука на уроках в початкових класах.

2. Діяльність класного керівника щодо формування творчого потенціалу кожного здобувача освіти у позанавчальній діяльності, ефективність та результативність таких дій.

Діяльність класного керівника щодо формування творчого потенціалу кожного здобувача освіти у позанавчальній діяльності, ефективність та результативність таких дій.

Сучасний заклад освіти вимагає переосмислення підходів до виховання, оновлення змісту, форм і методів духовного становлення особистості на основі життєтворчості здобувача освіти, створення сприятливих умов для зростання його особистості, самореалізації у різних видах діяльності. Саме класний керівник  і є тим організатором, що об’єднує виховні зусилля вчителів, батьків і здобувачів освіти.

Тому на педагогічній раді заступник директора з виховної роботи Надоліна Ю.А. ознайомила присутніх з діяльністю класних керівників щодо формування творчого потенціалу кожного здобувача освіти.

Існує велика кількість освітніх технологій, які розроблені до використання у навчальних закладах і прийнятні саме для виховання підростаючого покоління. Тому Юлія Андріївна ознайомила слухачів з деякими з них.

Особистий приклад вчителя в усьому – невід’ємна риса професіонала. Творчість класного керівника проявляється по-різному, зокрема: у вдалому виборі педагогічних засобів виховної роботи; у вмінні обґрунтувати інтуїтивні рішення, в організації самостійної роботи здобувачів освіти, у вмінні фантазувати та імпровізувати. Класний керівник повинен бути сформований як творча індивідуальність, яка включає в себе творче мислення і здатність до творчої діяльності. Для того, щоб досягти результату у виховній роботі потрібно кожну дитину залучити до різноманітної самостійної діяльності, а це можна реалізувати тоді, коли дитина не є пасивним слухачем і німим виконавцем волі вчителя, дитина повинна знаходитися у постійному пошуку, відчувати відповідальність за доручену справу.

Класний керівник Дітковська О.В. на власному прикладі продемонструвала фрагмент виховної години.

Головне завдання класного керівника – виявляти творчі здібності кожного здобувача освіти і створювати всі умови для їх розвитку.

Час непомітно сплинув. Всі педагоги отримали непросто задоволення від кожного етапу, а й досвід, який можна застосовувати на уроках, і зробити освітній процес захопливим та сучасним.

Перейти до вмісту