Обдаровані діти. Підготовка педагога до взаємодії

25.03.2013 року спеціалістами соціально-психологічної служби школи проведено психолого-педагогічний семінар на тему “Обдаровані діти. Підготовка педагога до взаємодії”. Формою проведення було обрано тренінгове заняття, на якому всі вчителі активно співпрацювали з психологом та соціальним педагогом. Під час проведення семінару було використано різноманітні вправи, прийоми, техніки, рольові ігри та інше, які сприяли ефективному результату роботи педколективу.

Сучасні тенденції соціального розвитку ставлять перед освітою нові завдання – відхід від орієнтації на “середнього” учня, підвищений інтерес до обдарованих і талановитих дітей, до особливостей розкриття й розвитку їхніх здібностей у процесі освіти.

Формування творчої особистості, розвиток індивідуальних здібностей і таланту є пріорітетним напрямом навчально-виховного процесу школи. Проте, це можливо лише за умови, якщо є людина – “вчитель”, котрий здатний виявити та допомогти дитині реалізувати природні нахили і не пропустити моменту зародження творчості.

Завдяки тренінгу було розширено уявлення педагогів про використання на уроках творчих завдань, розвинуто готовність до взаємодії, сенситивність до невербальних засобів спілкування, гнучкість у словотворенні, креативність мислення учасників, з’ясовано відмінності між поняттями “творчість”, “обдарованість”, “геніальність”, підвищено психологічну компетентність педагогів, усунено труднощі, які виникають у роботі з обдарованими дітьми.

Перейти до вмісту